جراحي كيستهاي تخمدان با لاپاراسكوپي

جراحي كيستهاي تخمدان با لاپاراسكوپي لاپاراسکوپی | لاپاراسکوپی کیست تخمدان كیست تخمدان عبارت است از توده‌های تخمدانی معمولاً خوش‌خیم كه اغلب از نسج تخمدان تولید شده و در بسیاری از موارد از فولیكول‌های سطح تخمدان سرچشمه می‌گیرد. در واقع كیست تخمدان از توده‌های كیسه مانندی كه دارای یك جدار است ادامه مطلب…