عوارض احتمالی بعد از جراحی واریکوسل

عوارض احتمالی بعد از جراحی واریکوسل در صورتی که واریکوسل موجب ناباروری شود باید درمان واریکوسل گردد روش های جراحی بسیاری برای درمان این بیماری ارائه شده است که ممکن است عوارضی احتمالی پس از این جراحی بروز کند. دکتر کیوان رادخواه فوق تخصص ارولوژی قبل از درمان واریکوسل بوسیله ادامه مطلب…