درمان بی اشتهایی در بیماران سرطانی

درمان بی اشتهایی در بیماران سرطانی درمان بی اشتهایی در بیماران سرطانی بی اشتهایی زمانی اتفاق می افتد که شما دوست ندارید غذا بخورید و  یا میلی به غذا خوردن ندارید .یکی از مشکلات شایع همراه با سرطان و درمان آن بی اشتهایی است. ممکن است به مدت یک یا دو ادامه مطلب…